Створення: 18.04.2017

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів – 16/04/2017

Рiшення про виплату дивiдендiв прийняте загальними зборами 16.04.2017. Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв: 25.05.2017. Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi: 329000грн. Строк виплати дивiдендiв 1 мiсяць – до 30.06.2017. Спосiб виплати дивiдендiв: безпосередньо акцiонерам через касу товариства. Порядок виплати дивiдендiв: виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi.