Створення: 02.05.2018

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів – 29/04/2018

Рiшення про виплату дивiдендiв прийняте загальними зборами 29.04.2018. Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв: 25.05.2018. Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi: 361900грн. Строк виплати дивiдендiв 2 мiсяцi – з 01.06.2018 до 31.07.2018. Спосiб виплати дивiдендiв: безпосередньо акцiонерам через касу товариства. Порядок виплати: дивiдендiв виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi.