Створення: 18.04.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 16/04/2017

Рiшенням загальних зборiв вiд 16.04.2017 припинено повноваження голова наглядової ради Ферубко Михайло Iванович, володiє 0,06% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 23.04.2014. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.

Рiшенням загальних зборiв вiд 16.04.2017 припинено повноваження член наглядової ради Бурлай Петро Олександрович, володiє 1,43% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 23.04.2014. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.

Рiшенням загальних зборiв вiд 16.04.2017 припинено повноваження член наглядової ради Сiвушенко Iгор Леонiдович, володiє 1,52% акцiй, перебував на посадi з 23.04.2014. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.

Рiшенням загальних зборiв вiд 16.04.2017 припинено повноваження ревiзор Гудзь Нiна Миколаївна, акцiями не володiє, перебувала на посадi з 23.04.2014. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.

Рiшенням загальних зборiв вiд 16.04.2017 обраний головою наглядової ради термiном на три роки Ферубко Михайло Iванович, володiє 0,06% акцiй в статутному капiталi, попередня посада голова наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 16.04.2017 обраний членом наглядової ради термiном на три роки Бурлай Петро Олександрович, володiє 1,43% акцiй в статутному капiталi, попередня посада пiдсобний робiтник. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 16.04.2017 обраний членом наглядової ради термiном на три роки Ковальський Iгор Володимирович, акцiями не володiє, попередня посада заступник гендиректора. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 16.04.2017 обрана ревiзором термiном на три роки Гудзь Нiна Миколаївна, акцiями не володiє, попередня посада ревiзор. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.