Створення: 25.04.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 23/04/2014

Рiшенням загальних зборiв вiд 23.04.2014:

  • звiльнений голова наглядової ради Ферубко Михайло Iванович, володiє 0,06% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 16.04.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
  • звiльнений член наглядової ради Кальмуцький Юрiй Михайлович, акцiями не володiє, перебував на посадi з 16.04.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
  • звiльнений член наглядової ради Синяков Василь Федорович, акцiями не володiє перебував на посадi з 16.04.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
  • звiльнена ревiзор Гудзь Нiна Миколаївна, акцiями не володiє, перебувала на посадi з 16.04.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
  • обраний головою наглядової ради термiном на три роки Ферубко Михайло Iванович, володiє 0,06% акцiй в статутному капiталi, попередня посада голова наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • обраний членом наглядової ради термiном на три роки Бурлай Петро Олександрович, володiє 1,43% акцiй в статутному капiталi, попередня посада пiдсобний робiтник. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • обраний членом наглядової ради термiном на три Сiвушенко Iгор Леонiдович, володiє 1,52% акiй, попередня посада монтажник. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • обрана ревiзором термiном на три роки Гудзь Нiна Миколаївна, акцiями не володiє, попередня посада ревiзор. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.