Створення: 10.04.2015

Повідомлення про проведення загальних зборів – 15/05/2015

Приватне акціонерне товариство “Южмормонтаж” скликає загальні збори акціонерів 15.05.2015р. о 17.00 за адресою: м.Херсон, Острівське шосе, 5, другий поверх адмінбудинку, з таким порядком денним:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Звіт про результати діяльності за 2014р.
 3. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізора.
 4. Затвердження результатів діяльності, балансу і розподілу прибутків за 2014р.
 5. Попереднє схвалення значних правочинів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 11.05.15.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час за адресою товариства, звернувшись у відділі кадрів до Красніковой Тетяни Сергіївни.

Реєстрація учасників зборів 15.05.15 з 16.30 до 16.50 за адресою їх проведення. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фін-госп діяльності (тис.грн.) (2014/2013):

 • Усього активів 19549/19512.
 • Основні засоби 10289/11112.
 • Довгострокові фінінвестиції 3/3.
 • Запаси 2803/2915.
 • Сумарна дбт заборгованість 4803/5145.
 • Грошові кошти 1378/198.
 • Власний капітал 14499/13925.
 • Статутний капітал 296/296.
 • Нерозподілений прибуток 14120/13546.
 • Поточні зобов’язання 5050/5587.
 • Чистий прибуток (збиток) 672/-366.
 • Кількість акцій 3290/3290.
 • Чисельність працівників 102/106.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 69 (2073) від 10.04.15.